Sunday, 16/05/2021 RSS
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3280 18/10/2020 Công văn 3280 BGD ĐT
26 18/10/2020

Chỉ đạo của BGD ĐT về thưc hiện đánh giá xếp loại hS THCS và THPT ban hành kém f theo TT số 58/2011BGDDT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng BGD-ĐT. Căn cứ luật GD ngày 14/6/2019

17/10/2020 Chiến lược phát triển trường TH & THCS Phú Châu giai đoạn 2019-2025
17/10/2020 Chiến lược phát triển trường TH & THCS Phú Châu giai đoạn 2020-2025 (điều chỉnh bổ sung)
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 19
Hôm qua : 66
Tháng 05 : 879
Tháng trước : 1.667
Năm 2021 : 6.876
Năm trước : 3.533
Tổng số : 10.693